NVKP Projektjeink

NVKP_logo

NVKP – A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések

 • a kedvezményezett neve: MTA CSFK – Szent István Egyetem – AQUAPROFIT Zrt. – UTB ENVIROTEC Zrt. Konzorcium
 • a projekt címe: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések
 • a szerződött támogatás összege: 1.004.190.505.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 89,96%
 • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a szennyvíz – ásványvíz, ivóvíz, valamint a szennyvíz – talaj – élelmiszer körforgások felmérése különböző nehézfémekre és egyes gyógyszermaradványokra, mint EDC-szennyezőkre (EDC-k: endokrin diszpuptorok; az endorkin rendszerbe beavatkozó anyagok), az egyes ciklusok feltérképezése abból a célból, hogy világos képet kapjunk a vegyületek előfordulásáról, a lánc egyes elemeiben való eloszlásáról, a lakosságot érintő kitettségről és a lehetséges beavatkozási pontokról.
 • Az alapkutatás keretében vizsgáljuk a budapesti városrégió népességének tényleges számát és valós térbeni eloszlását. Az EDC-k útját a szabályos kommunális szennyvízkezelés mellett a diffúz szennyezési területeken is kutatjuk számos mintavétellel, illetve talajtani, geokémiai laborvizsgálattal. A feladat az, hogy sok médiumban (talaj, kőzet, talajvíz, felszíni élővíz stb.) meghatározzuk az EDC-k jelenlétét, a veszély nagyságát.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. november 30.
 • a projekt azonosító száma: NVKP_16-1-2016-0003
 • projekt honlap: http://geohidrobma.mtafki.hu/

Egyéb Projektek

LOCATABLE – Lokációs Big Data alapú mobilitási modellezés a járványügyi, társadalmi és gazdasági folyamatok megértéséhez

A LOCATABLE projekt három kutatócsoport munkáját egyesíti, akik különböző irányból vizsgálják a mobilitási minták változásának hatásait nagy felbontású térbeli dinamikus mobilitási adatok felhasználásával, térinformatikai, gépi tanulás és hálózattudományi eszközökkel.

Résztvevők:

 • KRTK Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoport (Lengyel Balázs, PhD, habil.),
 • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Járvány-matematikai Kutatócsoport (Karsai Márton, PhD, habil),
 • CSFK Big Geospatial Data Lab (Szabó Tünde, PhD).

A project célja:

 • a vállalatok teljesítményének és beszállítói hálózatainak stabilitási vizsgálata a emberek mobilitásának függvényében; és
 • a járványterjedési folyamatok vizsgálata az emberek mobilitási és populáció keveredési mintáinak függvényében.

https://locatable.csfk.org/

GINOP Projektjeink

GINOP_logo

GINOP – Kozmikus Hatások és Kockázatok

 • a kedvezményezett neve: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • a projekt címe: Kozmikus Hatások és Kockázatok
 • a szerződött támogatás összege: 941.109.185.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.12.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00003
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/kozmikus-hatasok-es-kockazatok/

GINOP – Tranziens Asztrofizikai Objektumok

 • a kedvezményezett neve: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • konzorciumi partner: Szegedi Tudományegyetem
 • a projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok
 • a szerződött támogatás összege: 687.369.737.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.21.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00033
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/tranziensobjektumok/