NVKP Projektjeink

NVKP_logo

ERA-NET COFUND/EJP COFUND – Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája

 • a kedvezményezett neve: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • a projekt címe: Meszes talajok szerves és szervetlen szén dinamikája
 • a szerződött támogatás összege: 54.135.000.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: A francia, magyar, kanadai és olasz konzorcium célja változatos szerves (SOC) és szervetlen (SIC) szén-tartalommal, minőséggel és dinamikával rendelkező talajok széles spektrumú tanulmányozása. A kutatás elsősorban az SOC és SIC szilárd fázisainak vizsgálatára összpontosít egy nagy mintaszámú (körülbelül 350 db), változó összetétellel és eredettel jellemezhető, különböző földhasználattal (mezőgazdasági művelés alatt álló vagy művelés alá nem vont) és alapkőzettel rendelkező feltalaj (0‒30 cm) és altalaj (> 30 cm) mintákból álló adatbázist felhasználva. A projekt tagországainak feladata ezen minták vizsgálatával i) az SOC- és SIC-tartalmak meghatározása és a különböző SOC és SIC formák izotópos jellemzése; ii) a szerves anyag stabilizációs mechanizmusok azonosítása eltérő SIC formák esetében és iii) a talajok és a légkör között lezajló szénáramok szerves és szervetlen hozzájárulásának vizsgálata inkubációs kísérletek beállításának segítségével. A várt eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szerves anyag lebomlásának folyamatáról minél részletesebb képet kapjunk változatos összetételű és földhasználatú karbonátos talajokat vizsgálva.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.04.14.
 • a projekt azonosító száma: 2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00037
 • projekt nemzetközi honlapja: https://www.umr-ecosols.fr/en/recherche/projects/17-projets/247-sic-soc-dyn

NVKP – A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések

 • a kedvezményezett neve: MTA CSFK – Szent István Egyetem – AQUAPROFIT Zrt. – UTB ENVIROTEC Zrt. Konzorcium
 • a projekt címe: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések
 • a szerződött támogatás összege: 1.004.190.505.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 89,96%
 • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a szennyvíz – ásványvíz, ivóvíz, valamint a szennyvíz – talaj – élelmiszer körforgások felmérése különböző nehézfémekre és egyes gyógyszermaradványokra, mint EDC-szennyezőkre (EDC-k: endokrin diszpuptorok; az endorkin rendszerbe beavatkozó anyagok), az egyes ciklusok feltérképezése abból a célból, hogy világos képet kapjunk a vegyületek előfordulásáról, a lánc egyes elemeiben való eloszlásáról, a lakosságot érintő kitettségről és a lehetséges beavatkozási pontokról.
 • Az alapkutatás keretében vizsgáljuk a budapesti városrégió népességének tényleges számát és valós térbeni eloszlását. Az EDC-k útját a szabályos kommunális szennyvízkezelés mellett a diffúz szennyezési területeken is kutatjuk számos mintavétellel, illetve talajtani, geokémiai laborvizsgálattal. A feladat az, hogy sok médiumban (talaj, kőzet, talajvíz, felszíni élővíz stb.) meghatározzuk az EDC-k jelenlétét, a veszély nagyságát.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. november 30.
 • a projekt azonosító száma: NVKP_16-1-2016-0003
 • projekt honlap: http://geohidrobma.mtafki.hu/

Egyéb Projektek

LOCATABLE – Lokációs Big Data alapú mobilitási modellezés a járványügyi, társadalmi és gazdasági folyamatok megértéséhez

A LOCATABLE projekt három kutatócsoport munkáját egyesíti, akik különböző irányból vizsgálják a mobilitási minták változásának hatásait nagy felbontású térbeli dinamikus mobilitási adatok felhasználásával, térinformatikai, gépi tanulás és hálózattudományi eszközökkel.

Résztvevők:

 • KRTK Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoport (Lengyel Balázs, PhD, habil.),
 • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Járvány-matematikai Kutatócsoport (Karsai Márton, PhD, habil),
 • CSFK Big Geospatial Data Lab (Szabó Tünde, PhD).

A project célja:

 • a vállalatok teljesítményének és beszállítói hálózatainak stabilitási vizsgálata a emberek mobilitásának függvényében; és
 • a járványterjedési folyamatok vizsgálata az emberek mobilitási és populáció keveredési mintáinak függvényében.

https://locatable.csfk.org/

GINOP Projektjeink

GINOP_logo

GINOP – Kozmikus Hatások és Kockázatok

 • a kedvezményezett neve: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • a projekt címe: Kozmikus Hatások és Kockázatok
 • a szerződött támogatás összege: 941.109.185.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: Az október 3-án kezdődött, négyéves futamidejű projekt célja, hogy felmérjük a bolygónkat megközelítő égitestek által jelentett valós veszélyt.
  A konzorciumi tagok mintegy harminc kutató és műszaki szakember összefogásával, korszerű mérőeszközök beszerzésével, illetve fejlesztésével a témában a világon egyedülálló kutatási műhelyt fognak létrehozni. A projekt tudományos céljai a következők: a földsúroló kisbolygók felfedezése és vizsgálata, a Holdba csapódó égitestek monitorozása, a légkörünkben felvillanó meteorok és tűzgömbök optikai és radaros észlelése, valamint a légköri robbanások fizikájának pontosabb megértése. A téma különböző területeinek ilyen fokú koncentrációja páratlanul széles spektrumú vizsgálatokat tesz lehetővé. Bővebben a kattintható linken: LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00003
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/kozmikus-hatasok-es-kockazatok/
 • Eredménykommunikációs kiadvány a projekt megvalósításáról

GINOP – Tranziens Asztrofizikai Objektumok

 • a kedvezményezett neve: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • konzorciumi partner: Szegedi Tudományegyetem
 • a projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok
 • a szerződött támogatás összege: 687.369.737.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt elsődleges célja olyan új, ismeretlen vagy kevéssé ismert természetű asztrofizikai jelenségek felfedezése és kutatása, amelyek a Földön megszokottól nagyon eltérő körülmények között keletkeznek. Ilyenek lehetnek például a nagy energiájú csillagrobbanások (szupernóvák), a gammakitörések, az összeolvadó neutroncsillagok vagy fekete lyukak és más, hasonlóan extrém folyamatok. Mindezek vizsgálatára a konzorcium külön erre a célra dedikált, új, automata üzemű robottávcső-rendszert fejleszt ki és helyez üzembe magyarországi csillagvizsgálókban. E modern távcsövek egyben a magyarországi megfigyelő csillagászat műszerparkjának megújítását is szolgálják. LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.31.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00033
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/tranziensobjektumok/
 • Eredménykommunikációs kiadvány a projekt megvalósításáról