NVKP Projektjeink

NVKP_logo

NVKP – A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések

 • a kedvezményezett neve: MTA CSFK – Szent István Egyetem – AQUAPROFIT Zrt. – UTB ENVIROTEC Zrt. Konzorcium
 • a projekt címe: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések
 • a szerződött támogatás összege: 1.004.190.505.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 89,96%
 • a projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a szennyvíz – ásványvíz, ivóvíz, valamint a szennyvíz – talaj – élelmiszer körforgások felmérése különböző nehézfémekre és egyes gyógyszermaradványokra, mint EDC-szennyezőkre (EDC-k: endokrin diszpuptorok; az endorkin rendszerbe beavatkozó anyagok), az egyes ciklusok feltérképezése abból a célból, hogy világos képet kapjunk a vegyületek előfordulásáról, a lánc egyes elemeiben való eloszlásáról, a lakosságot érintő kitettségről és a lehetséges beavatkozási pontokról.
 • Az alapkutatás keretében vizsgáljuk a budapesti városrégió népességének tényleges számát és valós térbeni eloszlását. Az EDC-k útját a szabályos kommunális szennyvízkezelés mellett a diffúz szennyezési területeken is kutatjuk számos mintavétellel, illetve talajtani, geokémiai laborvizsgálattal. A feladat az, hogy sok médiumban (talaj, kőzet, talajvíz, felszíni élővíz stb.) meghatározzuk az EDC-k jelenlétét, a veszély nagyságát.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. november 30.
 • a projekt azonosító száma: NVKP_16-1-2016-0003
 • projekt honlap: http://geohidrobma.mtafki.hu/

NKP – Magyarország szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképének megalkotása és elemzése

 • projekt azonosító száma: 2018-1.2.1-NKP-2018-00007
 • konzorciumvezető: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • konzorciumi partner: GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft.
 • összköltség: 224.520.150 Ft
 • támogatás: 206.358.710 Ft
 • a támogatás forrása: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap)
 • a projektmegvalósítás időszaka: 2019.01.01. – 2021.12.31.
 • a projekt rövid bemutatása: A Pannon-medence szeizmikus aktivitása ugyan mérsékelt, de a történelmi adatokból ismertek komoly pusztítást okozó szeizmikus események. Ezek a mai urbanizált környezetben a kritikus infrastruktúrák sérülékenysége miatt beláthatatlan következményekkel járhatnak. Fontos ezért, hogy jobban megismerjük a földkéreg szerkezetét, valamint azokat a törésvonalakat, amelyeket egykori földrengések hoztak létre. Ennek lehetősége napjainkra vált adottá nagy mennyiségű szerkezetkutató geofizikai mérés és fúrási adat, valamint a műholdas földmegfigyelések alapján. A projekt keretében elkészülő szeizmotektonikai térkép a fiatal és aktív törésvonalakat mutatja országos skálán, megadja a földrengések eloszlását, mechanizmusát, valamint az ország földrengés-veszélyeztetettség szempontjából legérzékenyebb területeit. Ezzel alapul szolgál helyi szeizmikus kockázatelemzéseknek és országos léptékű infrastrukturális stratégiai tervezéseknek.
 • projekt honlap: nkp.ggki.hu

GINOP Projektjeink

GINOP_logo

GINOP – Kozmikus Hatások és Kockázatok

 • a kedvezményezett neve: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • a projekt címe: Kozmikus Hatások és Kockázatok
 • a szerződött támogatás összege: 941.109.185.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.12.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00003
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/kozmikus-hatasok-es-kockazatok/

GINOP – Tranziens Asztrofizikai Objektumok

 • a kedvezményezett neve: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • konzorciumi partner: Szegedi Tudományegyetem
 • a projekt címe: Tranziens Asztrofizikai Objektumok
 • a szerződött támogatás összege: 687.369.737.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: LINK
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.21.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.2.15-2016-00033
 • projekt honlap: https://www.csillagaszat.hu/tranziensobjektumok/

GINOP – Mágneses nulltér laboratórium létrehozása

 • a kedvezményezett neve: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
 • a projekt címe: Mágneses nulltér laboratórium létrehozása
 • a szerződött támogatás összege: 434.599.000.- Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása: „a projekt indulásáról szóló sajtóközlemény linkje
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
 • a projekt azonosító száma: GINOP 2.3.3-15-2016-00016
 • projekt honlap: http://zbl.ggki.hu/