A Geodéziai és Geofizikai Intézet akkreditált kutatócsoportjai

AlpArray Kutatócsoport | AlpArray Research Group – Dr. Wéber Zoltán

Szeizmotektonika és Földrengés-veszélyeztetettség | Seismotectonics and Earthquake Hazard Research Group – Dr. Győri Erzsébet

Litoszféra-fizikai Kutatócsoport | Lithosphere Physics Research Group – Dr. Kovács István (benne: Lendület Pannon LitH2Oscope)

Geomágnesség Kutatócsoport | Geomagnetism Research Group – Dr. Wesztergom Viktor

Űrgeodézia Kutatócsoport | Space Geodesy Research Group – Dr. Szücs Eszter

 

Elméleti Szeizmológia Kutatócsoport - Dr. Wéber Zoltán
A kutatócsoport vezetője: Wéber Zoltán (CSc)
Tagok: Süle Bálint (doktorandusz), Szanyi Gyöngyvér (doktorandusz), Gráczer Zoltán (PhD), Czifra Tibor technikus
A kutatócsoport bemutatása:Az Elméleti Szeizmológia Kutatócsoport elsősorban a földkéreg szerkezetének kutatásával és a földrengések forrásparamétereinek tanulmányozásával kíván foglalkozni.
Szerkezetkutatás: A szeizmológiai adatok felhasználhatók a földkéreg szerkezetének tanulmányozására. A hazánk alatti földkéreg szerkezetét vevőfüggvények analízisével és a folyamatosan jelenlevő szeizmikus háttérzajt felhasználó zajtomográfia módszerével kívánjuk vizsgálni. A kéregszerkezet részletes ismerete (pl. a 3D S-hullám sebességeloszlás) nélkülözhetetlen a recens tektonikai folyamatok jobb megértéséhez.
Egy szeizmológiai állomás alatti lokális sebességszerkezet távoli földrengések beérkező hullámaira adott válaszát vevőfüggvénynek (receiver function – RF) nevezzük. Amikor a különböző szeizmikus sebességekkel jellemezhető rétegek közötti határfelületeken a hullámok áthaladnak, P-S és S-P konverzió jön létre. A vevőfüggvények alakját az áthaladó és a visszavert hullámok határozzák meg. Az RF módszer célja a lokális sebességprofil becslése és a dőlt réteghatárok azonosítása. Kutatásaink során tehát képet kaphatunk a Magyarországon működő szeizmológiai állomások alatti S-hullám sebességprofilokról és a mélységi rétegek esetleges dőléséről.
Napjainkban olyan új szerkezetkutató módszerek kifejlesztésére került sor, amelyek a szeizmikus háttérzajt hasznosítják. Bizonyítható ugyanis, hogy a különböző szeizmológiai állomásokon egyidejűleg regisztrált háttérzaj keresztkorrelációja az állomások közötti szerkezet impulzus válaszát adja meg. A keresztkorrelációs függvény tartalmazza a felületi hullám fundamentális módusát, így az ehhez tartozó diszperziós görbe meghatározható, ebből pedig az S-hullám sebességeloszlására következtethetünk. A zajtomográfia módszerét alkalmazva meg kívánjuk határozni a hazánk alatti S-hullám sebességeloszlást, melyhez a hazai és a szomszédos országokban működő szeizmológiai állomások rendelkezésünkre álló regisztrátumai adnak lehetőséget.
Földrengésforrások kutatása: Egy adott terület lokális tektonikája és a jelenlegi feszültségtér legjobban lokális földrengések fészekmechanizmusának becslésén keresztül tanulmányozható. A földrengések általában már létező törésvonalak mentén felhalmozódó feszültségek hatására jönnek létre, így a rengések fészekmechanizmusai kiválóan jellemzik a jelenlegi neotektonikai folyamatokat. Ezért egy közelmúltban kifejlesztett hullámforma inverziós algoritmus segítségével annyi lokális esemény fészekmechanizmusát kívánjuk meghatározni, ahányat csak a rendelkezésre álló adatok minősége lehetővé tesz. A számított momentum tenzorok értékes információkat adhatnak az aktív törésvonalak geometriájáról és a kutatási területre jellemző fő feszültségirányokról. A fészekmechanizmusok és a feszültségtér megbízható ismerete elősegíti az aktív vetők kinematikájának jobb megértését.
A lokális földrengések egyéb forrásparaméterei, mint a szeizmikus momentum, a forrászóna sugara, a vető menti elmozdulás és a látszólagos feszültség, szintén jellemzik egy adott terület deformációs viszonyait. Ennek megfelelően azt tervezzük, hogy az észlelt szeizmogramok spektrális analízisével ezen forrásparamétereket is meghatározzuk. Így például lehetőségünk nyílik arra, hogy tanulmányozzuk a szeizmikus források méretét és az aktív vetők menti elmozdulás sajátosságait. A látszólagos feszültség a földkéreg reológiáját és a deformáció stílusát (rugalmas-rugalmatlan aránya) jellemzi. Vizsgálni kívánjuk továbbá, hogy Magyarországon, illetve az ország egyes szűkebb régióiban a statikus és dinamikus forrásparaméterek milyen módon függenek a rengés magnitúdójától.

Tovább a kutatócsoport honlapjára