Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet akkreditált kutatócsoportjai

Naprendszerkutató csoport | Solar System Research Group – Dr. Kiss Csaba

Csillagpulzáció, űrfotometria, exobolygók | Stellar pulsations, space photometry, exoplanets (SPEX)  – Dr. Szabó Róbert (része: Lendület Lokális Kozmológia Kutatócsoport | Lendület Near-Field Cosmology Research Group)

Asztrofizikai és Geokémiai Laboratórium kutatócsoport | Astrophysical and Geochemical Laboratory Research Group – Kereszturi Ákos

Konkoly Űrcsillagászat, Bolygó- és Csillagkeletkezés Csoport | Konkoly Space Astronomy, Planet and Star Formation Group (Konkoly SA-PSF Group) – Dr. Ábrahám Péter (Dr. Kóspál Ágnes)

Lendület Légyszem-kamera Csoport | Lendület Fly’s Eye Research Group – Pál Andris

Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport (LANAC) | Lendület AGB Nuclei and Dust group – Lugaro Maria

Nap- és Csillagaktivitás Kutatócsoport | Solar and Stellar Activity Research Team (SOLSTART) – Kővári Zsolt

Extragalaktikus Asztrofizika Kutatócsoport | Extragalactic Astrophysics Research Group (from 2017) – Vinkó József

 

CSFK-hoz kötődő kutatócsoport

Nagyenergiájú Csillagászati Kutatócsoport - Dr. Balázs Lajos György
A kutatócsoport vezetője: Dr. Balázs Lajos György
Tagok: Bagoly Zsolt (ELTE TTK),Horváth István (NKE HHK), Kelemen János (MTA CSFK CSI), Kóbori József (ELTE TTK)
A kutatócsoport bemutatása:

 • Általános tudományos háttérA gamma-kitörések (GRB) hirtelen felvillanások az égen. Az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépések történtek a GRB-k fizikájának megértésében, beleértve a röntgen-, optikai-és rádió utófények és a nagyenergiás (GeV) sugárzás felfedezését, a szülő- galaxisok azonosítását kozmológiai távolságokban, valamint, a GRB-k keletkezési helyének összekapcsolását a csillagképződési régiókkal és a szupernóvákkal.
 • A kutatás során várható tudományos eredmények:
 • A kitűzött kutatási célok elérése esetén a következő kérdésekre kaphatunk választ:
  1. Milyen új eredményeket ad a kitörések gamma-, röntgen-, optikai-, és ha lehetséges,
   akkor rádió-méréseinek a szinoptikus vizsgálata?.
  2. A GRB-k lokális csillagközi környezete milyen hatással van a kitörések optikai
   tranzienseire?
  3. Mi a szerepe a helyes Galaktikus előtér becslésének a GRB-k lokális környezetét jellemző
   információk megszerzésében?
  4. Meg tudjuk-e becsülni a Fermi LAT által észlelt Galaktikus és extragalaktikus
   nagyenergiás fotonok arányát?
  5. Milyen információval szolgálhatnak az infravörös tartományban végzett további mérések
   a szülő-galaxisokról?
  6. Mi a kapcsolat a csillagkeletkezési ráta és a GRB-k rátája között?
  7. Van-e különbség a kis és nagy vöröseltolódású GRB-k között?